Unlock Galaxy A32 5G (SCG08) mở khóa mạng (network unlock)

  • Date: 11 May 2022
  • Publisher: admin

Galaxy A32 5G (SCG08)

Unlock Galaxy A32 5G (SCG08) mở khóa mạng (network unlock)

Đối với những dòng máy mang từ các nhà mạng nước ngoài khi về sử dụng sim cần phải mở khóa mạng

Chúng tôi nhận Galaxy A32 5G (SCG08) yêu cầu nhập mã mở khóa thẻ USIM, hoặc sim không hợp lệ (không có ô nhập mã) thời gian gửi imei từ 10-30 phút cũng có những trường hợp cần đến vài giờ. Nhưng đơn giản bạn chỉ cần gửi imei và ngồi chờ kết quả, có thể nhận trực tiếp hoặc từ xa qua TeamViewer (kết nối zalo)

z3406609933228_5c8772e0ffe224994df8d9862d62f613

z3406609948175_63879594888dc277fd05e90155586ad3

z3406609938595_dc5364d98054462eb654ccefe1fdb929