Unlock Oppo Reno 3 A (A002OP) mở khóa mạng (network unlock)

  • Date: 05 May 2022
  • Publisher: admin

Oppo Reno 3 A (A002OP)

Unlock Oppo Reno 3 A (A002OP) mở khóa mạng (network unlock)

Đối với những dòng máy mang từ các nhà mạng nước ngoài khi về sử dụng sim cần phải mở khóa mạng

Chúng tôi nhận Oppo Reno 3 A (A002OP) yêu cầu nhập mã mở khóa thẻ USIM, hoặc sim không hợp lệ (không có ô nhập mã) thời gian gửi imei từ 10-30 phút cũng có những trường hợp cần đến vài giờ. Nhưng đơn giản bạn chỉ cần gửi imei và ngồi chờ kết quả, có thể nhận trực tiếp hoặc từ xa (kết nối zalo)

A002OP

A002OP (3)

A002OP (2)