Điều khoản dịch vụ

>>> Khi bạn đăng ký làm thành viên của Website, trang sẽ yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định để đăng ký tên người dùng và mật khẩu sử dụng tại Website này.

>>> Yêu cầu bạn cung cấp thông tin người dùng chính xác, cụ thể và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào sai sự thật, không chính xác, vngsmservice.com có ​​cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng những thông tin đó là sai sự thật, không chính xác hoặc không phù hợp với thỏa thuận.

>>> vngsmservice.com có ​​thể đưa ra quyết định của riêng mình vào bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ yêu cầu nào mà mình cho là cần thiết, Kể cả việc yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để bổ sung, xác minh danh tính của bạn, hoặc các khoản dịch vụ về giá, thông tin gói tải, v.v.

>>> Chia sẻ tài khoản là vi phạm chính sách nghiêm trọng. Người dùng không nên cấp hoặc cho phép bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình, kể cả bạn bè, bạn học hoặc người thân đáng tin cậy, kể cả việc tải về cho và chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp là sai.

>>> Lưu ý rằng việc sao chép, điều này bao gồm các hoạt động như tải nhiều, tải liên tục cho các giời hạn hằng ngày, cung cấp phần mềm để sao chép nội dung của chúng tôi trên máy tính của bạn và kết nối máy tính đó với Cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

>>> Giả mạo, hoặc hack các dịch vụ của chúng tôi, phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào hoặc cố gắng truy cập trái phép vào dịch vụ, hệ thống, mạng hoặc dữ liệu liên quan.

>>> Tấn công hoặc cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng của chúng tôi bằng cách áp đặt một tải trọng lớn bất hợp pháp lên hệ thống của chúng tôi tiêu thụ tài nguyên đặc biệt (CPU, bộ nhớ, dung lượng đĩa, băng thông, v.v.)

>>> Chúng tôi có quyền đình chỉ vô thời hạn, giới hạn hoặc thu hồi quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc rút tư cách thành viên của bạn trên trang web. Bất cứ lúc nào nếu bạn vi phạm các điều khoản thỏa thuận trên.

>>> Chúng tôi sẽ tạm dừng hoặc có thể đình chỉ vô thời hạn với những tài khoản sử dụng nhiều ip để tải (cụ thể trong 1 ngày có nhiều hơn 2 ip truy cập sử dụng tải xuống). Quyết định này có hiệu lực kể từ 04/2021.

>>> >>> Chúng tôi sẽ chính thức đình chỉ các tài khoản lạm dụng sao chép liên tục, Thông báo này có hiệu lực từ tháng 6 năm 2021


>>> Chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ người dùng chưa được xác minh, hoặc đã xác minh nhưng không hoạt động trong thời gian dài

Terms of service

>>>When you register as a member of the Website, the site will require providing certain information to register the username and password used at this Website.

>>> Requires you to provide accurate, specific, and complete user information. If you provide any information that is untrue, inaccurate, vngsmservice.com has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, incorrect, or inconsistent with the agreement.

>>> vngsmservice.com may make its own decision and at any time, any requests it deems necessary, request that you provide additional information to supplement, confirm Verify your identity.

>>>Account sharing is a serious policy violation. Users should not give or allow access to their accounts to anyone, including trusted friends, classmates or relatives.

>>> Note that copying, this includes activities like multiple downloads, continuous downloads for daily limits, providing software to copy our content on your computer and connect that computer to our Infrastructure.

>>>Tampering with, reverse-engineering, or hacking our services, circumventing any security or authentication measures, or attempting to gain unauthorized access to the services, related systems, networks, or data.

>>>Overwhelming or attempting to overwhelm our infrastructure by imposing an unreasonably large load on our systems that consume extraordinary resources (CPUs, memory, disk space, bandwidth, etc.)

>>> We reserve the right to suspend indefinitely, limit or withdraw your access to the site or withdraw your membership on the site. At any time if you violate the above agreement terms.

>>> We will suspend or possibly suspend indefinitely for accounts using multiple ip's to download (specifically in 1 day more than 2 ip accesses using the download). This Decision takes effect 04/2021 onwards.

>>> We will officially suspend the abusive accounts copyingeffectivedaily continuously, This notice is effective from June 2021  

>>>We also reserve the right to cancel user unverified, or verified but not working for a long time