Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Date: 27 Oct 2020

Customer support service

Dịch Vụ Hỗ Trợ Khách Hàng

 

VNGSMServices chỉ tồn tại với 1 web site vngsmservices.com có các logo và nhãn hiệu liên quan tới HoaQuyGSM và HoaQuyGSM GiaLai, chúng tôi chỉ tiếp nhận và hỗ trợ Qua 2 kênh Zalofacebook , Rom Firmware chúng tôi cung cấp sẽ có trách nhiệm hỗ trợ và giải quyết sự cố khi bạn sử dụng gặp lỗi, Khi giải quyết sự cố chúng tôi sẽ có thể yêu cầu xác minh nguồn tải, nếu bạn đã tải và sở hữu quyền khách hàng đúng chúng tôi sẽ tiếp nhận giải quyết miễn phí có thể. Còn lại mọi nguồn sao chép, giả mạo bạn vui lòng liên hệ đến admin hoặc người đã cung cấp file cho bạn sử dụng để được hỗ trợ, Chúng tôi khuyên bạn nên mua và sở hữu tài khoản chính chủ để được nhận sự hỗ trợ tốt nhất, Xin cảm ơn!

Thông tin liên hệ:

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook

Customer support service

 

VNGSMServices only exists with 1 web site vngsmservices.com with logos and trademarks related to HoaQuyGSM and HoaQuyGSM GiaLai, we only receive and support Through 2 channels Zalo and facebook, Rom Firmware we provide will be responsible for supporting Support and troubleshoot when your user has an error, When troubleshooting we will be able to ask to verify the source of the load, if you have downloaded and have the correct customer rights we will take over for free may. For any other fake sources, please contact the admin or the person who provided the file for you to use for support, We recommend buying and owning the official account to get support best of all, thanks!

Contact information:

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook