[Vsmart] Hướng dẫn sửa lỗi các sản phẩm bị sọc màng

  • Date: 22 Sep 2020
  • Publisher: admin

Vsmart

20190808045905 (1)

Hướng dẫn sửa lỗi Samrt Phone Vsmart bị sọc màng

Thực hiện reboot lại như hướng dẫn ảnh ở trên,

Hoặc khắc phụ bẳng cách nâng cấp lại phần mềm firmware qua tool,

Link tổng hợp các mô hình Vsmart >>>Link DOWNLOAD 

Hoặc các vấn đề khác có thể liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook