Vivo U10 (PD1928F) xóa mật khẩu, xóa google frp Done

  • Date: 05 Oct 2020
  • Publisher: admin

Vivo U10 (PD1928F)

u10

u10_1

u10_2

Vivo U10 (PD1928F) xóa mật khẩu, xóa google frp Done

Vivo U10 (PD1928F) xóa mật khẩu, xóa google frp từ xa qua TeamViewer, Chúng tôi có nhận hỗ trợ từ xa qua TeamViewer những model bên dưới, Liên hệ zalo

List Vivo Support

U3X (PD1928) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
U10 (PD1928F) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y9S (PD1945) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
S1 PRO (PD1945F) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
S1 PRIME (PD1945GF) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y50 (PD1965,PD1965F) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
X50 LITE (PD1982F) - BETA Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID

Z3I (PD1813C) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
X21I/X21IA (PD1801) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y97 (PD1813A,PD1813E) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
V11/V11I (PD1813F) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
S1 (PD1831) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
V15 (PD1831F) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y3 (PD1901) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y17 (PD1901F) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y95 (PD1818CA) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y15 2019 (PD1901BF) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y12 2019 (PD1901BF) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y81/Y81S (PD1732) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y83/Y83A (PD1803) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y93S (PD1818C) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y93ST (PD1818B) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y91 (PD1818E) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y91C (PD1818HF) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y91I (PD1818GF) Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID
Y70 (PD1818CA) - Beta Screen Lock, Factory Reset, Reset FRP, Reset ID

Chúng tôi có nhận hỗ trợ từ xa qua TeamViewer Liên hệ zalo

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook