Cập nhập firmware Máy Tính Bảng MASSTEL

  • Date: 31 Aug 2022
  • Publisher: admin
  • Category: MASSTEL

Máy Tính Bảng MASSTEL

Logo-Masstel-4

Cập nhập firmware Máy Tính Bảng MASSTEL

 

>firmware Masstel Tab 8 Edu

Download: (cập nhập sau...)

>firmware Mastel Tab 8.1

Download: Rom Masstel Tab 8.1 (Masstel Tab 8.1 SV01_20211109)

firmware Masstel Tab 8.2

Download: Rom Masstel Tab 8.2 (TRUNK_Masstel_Tab_82_V1.0_20211026)

> firmware Masstel Tab 8A

Download: Rom Masstel Tab 8A (Masstel_Tab_8A_V1.0_20211127)

firmware Masstel Tab 10 4G

Download: Rom Masstel Tab10 4G (Masstel Tab10 4G_S9863LE_221_V1_1)

Masstel Tab 10 Edu

Download: Rom Masstel Tab10 4G (Masstel Tab10 4G_S9863LE_221_V1_1)

> firmware Masstel Tab 10.1 Pro

Download: Rom Masstel Tab 10.1 Pro (Masstel_Tab_10.1PRO_V1.0_20220114)

> firmware Masstel Tab 10.4

Download: Rom Masstel Tab 10.4 (Masstel_Tab_104_ID1651_20210908_V1.0)

> firmware Masstel Tab 10A

Download: Rom Masstel Tab10A (Masstel_Tab10A_SV01_20211129)

> firmware Mastel Tab 10s

Download: Rom Masstel Tab10A (Masstel_Tab10A_SV01_20211129)

> firmware Masstel Tab 10 Ultra

Download: Rom Masstel Tab 10 Ultra S9863a_Tab10_Ultra_10.1_20200908.pac

>firmware Masstel Tab 10 wifi

Download: Rom Masstel Tab 10 wifi (3566-866t-10in-2+32G-rgo-02m2+5035-Masstel_Tab10_WiFi-2.4Gwifi-wzh-20220302)

>

VNGSMServices hỗ trợ cập nhập firmware, Giải pháp phần mềm

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook