In Stock

Basic package (Gói 1 Tháng)

Mua tài khoản, kích hoạt tài khoản tại vngsmservices.com (03 months)

10.00USD
 VNGSMServices.com (Server cung cấp Firmware, Rom, Giải pháp sữa chữa phần mềm cho kỷ thuật viên...)
Hệ thống File lớn, nguồn file tin cậy, cập nhập thường xuyên, giải quyết mọi vấn đề từ xa cho kỹ thuật, anh em thợ.
Thông tin gói Basic package (Gói 01 tháng):
-Không giới hạn dung lượng sử dụng.
-Hạn mức sử dụng hợp lý mỗi ngày 03 tệp.
-Reset tải xuống hằng ngày. Thời gian lên tới 01 tháng.
-Hỗ trợ 24/7 (sáng: 8h-11h30 chiều 13h30-18h tối 19-23h)
Hướng dẫn thanh toán (tại đây)
Đăng kí tài khoản (tại đây)
Sau khi thanh toán và đăng kí gủi kích hoạt qua zalo
Review This!

Only users can review this product after purchase