In Stock

Remove Xiaomi Mi Cloud Account (Clean only VietNam)

Dịch vụ này chỉ dùng cho tài khoản tại Việt Nam (Clean IMEI)

11.00USD
Support cho tài khoản Xiaomi tại Việt Nam (Clean IMEI) Thời Gian giao hàng trong ngày

83a672c5d3b12eef77a0

Kết nối wifi, sau đó từ mành hình ổ khóa gõ vào liên tiếp 10 lần , xem bên dưới hiện dãy code gửi mã.

Tỉ lệ thành công 100% ,Gỡ bỏ vĩnh viễn và chỉ làm cho máy khóa số Vietnam +84

Chỉ làm được IMEI Clean - IMEI Báo mất không hỗ trợ

Không thể hủy khi đã gửi, nếu không chờ được vui lòng không đặt hàng.

Thời gian chạy tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật.

Vào link sau nhập code để check xem phải máy Vietnam hay không (+84xxxx là VN)

Chú ý: gõ chính xác chữ Hoa và chữ thường nếu code là chữ hoa mà gõ chữ thường sẽ cho ra kết quả không chính xác

https://i.mi.com/find/device/activationlock#/status?_k=tgenbk

Sau khi oder vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ qua zalo (Nhấp vào đây), Cách thanh toán 

Review This!

Only users can review this product after purchase