VN-SERVER (VNGSMServices IP Support BOX) FEATURED [ 11552 Downloads ]
UMT Software installation file box FEATURED [ 1071 Downloads ]
SM-G532G XXV (G532GDXU1ASA5) 6.0.1 FEATURED [ 720 Downloads ]
UMTv2_UMTPro_QcFire_v6.5_Setup.exe FEATURED [ 541 Downloads ]
MRT_V3.95.zip FEATURED [ 446 Downloads ]
OPPO+Android+8.1-GoogleResource FEATURED [ 400 Downloads ]
UMTv2_UMTPro_UltimateMTK_3.7b.exe FEATURED [ 346 Downloads ]
OPPO_PlayStore_7.1.1 ColorOS v5.2.1.7z FEATURED [ 319 Downloads ]
SM-G610F XXV (G610FDXS1CTE1) 8.1.0 FEATURED [ 312 Downloads ]

[VNGSMServices] Google Drive when the too limit on download, Limited load 24h

UFI

Software install

Featured
Date: 10-03-2022  | Size: 284.00 MB
Featured
Date: 02-07-2021  | Size: 282.00 MB
Featured
Date: 14-02-2021  | Size: 2.96 GB
Featured

Sau khi nâng cấp Ufi lỗi server, Tải file trên Lấy thư mục ufs & UFI.exe sao chép và dán vào thư mục C:\UFI, Mở Ufi.

Date: 22-08-2020  | Size: 324.00 MB
Featured
Date: 22-08-2020  | Size: 267.00 MB
Featured

UFI_v1.4.0.1464_setup.zip

Date: 29-05-2020  | Size: 202.00 MB
Featured

UFI_v1.2.0.419_setup.zip

Date: 06-01-2020  | Size: 120.00 MB