Hướng dẫn Vsmart Star (V320A) lỗi Your device is corupt

  • Date: 01 Oct 2020
  • Publisher: admin
  • Category: VSMART

V320A Your device is corupt

z2103815082090_f848165cdf7f6d14cbbdc7bd669d1575

Hướng dẫn Vsmart Star (V320A) lỗi Your device is corupt

Lỗi xảy ra trên model Vsmart Star (V320A) khi nâng cấp phần mềm bị lỗi corrupt như
hình trên, và đã flash với các firmware debunging và user nhưng vấn đề không được giải quyết.

Tải firmware sau V320A Factory FW userdebug clear Corrupt

Bước 1: Thực hiện chạy phần mềm với VsFAT để khắc phục lỗi

Bước 2: Chạy lại file firmware user mới nhất.

Lưu ý: khi chạy ở bước 1 với VsFat chọn các file rời đúng như hình cho các mục chọn được tô
đỏ:

screenshot_1601542829

Chú ý: Rom chỉ giải quyết các vấn đề lỗi phần mềm, sẽ không hỗ trợ được nếu máy bị lỗi phần cứng.

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook