Rom Vsmart Bee 3 V230A Unbrick, treo logo, frp

  • Date: 28 Sep 2020
  • Publisher: admin
  • Category: VSMART

V230A_OPEN_U_M5_20200917

z2099019631880

z2099019644088

Rom Vsmart Bee 3 V230A Unbrick, treo logo, frp

Model: BEE 3

Version Firmware: V230A_OPEN_U_M5_20200917

Version VOS: OS2.5

Version Android: 9 (Android Pie)

>>>LINK DOWNLOAD

Cập nhập Link Xóa google, frp (tại đây)

Chú ý: Rom chỉ giải quyết các vấn đề lỗi phần mềm, sẽ không hỗ trợ được nếu máy bị lỗi phần cứng. Rom fix lỗi up rom ver thấp bị sọc màng hình, kẻ dọc màng hình, xanh màng hình và trắng đen mất hiển thị, xóa google frp, sửa lỗi bootloop khởi động lại lặp lại nhiều lần, fix dm-verity error...

Dev VNGSMServices
Tel:+84971300379
Zalo:+84971300379
WhatsApp: +84971300379
QQ: 3332956803@qq.com
FaceBook